Miesięczne archiwum: lipiec 2011

KINO ŁĄCZY: podsumowanie pierwszego roku działalności

Gdy w poprzednim roku nasza biblioteka zdecydowała się na rozpoczęcie działalności klubu filmowego, nie wiedzieliśmy do końca, czy taka inicjatywa jest w ogóle naszej lokalnej społeczności potrzebna. Nazwa owego klubu, czyli pierwotne „Biblioteczne Spotkania Filmowe” tez mogła brzmieć w niektórych uszach dość drętwo. Jednak na każdym spotkaniu przybywały nowe osoby, doszliśmy więc do wniosku, że klub filmowy w bibliotece to trafny pomysł.

Prawdziwy przełom nastąpił, gdy biblioteka otrzymała grant od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, dzięki któremu mogliśmy zakupić kamerę cyfrową oraz półprofesjonalny statyw – czyli niezbędny zestaw, pozwalający przyjrzeć się kinu nie tylko z punktu widzenia przeciętnego widza, ale też twórcy. Dotacja pozwoliła nam także na zaproszenie gości na dwa spotkania, zorganizowanie wyjazdu do kina w Buku, gdzie, dzięki uprzejmości pracowników Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk, mogliśmy zwiedzić kabinę projekcyjną. Zakupiliśmy też zestaw klasyki polskiego kina dokumentalnego na DVD. Zaś „Biblioteczne Spotkania Filmowe” zostały przemianowane na projekt KINO ŁĄCZY, i, jak nam się wydaje, nazwa ta okazała się wyjątkowo trafna…

Wiadomo wszakże, że nawet najlepszy sprzęt oraz największa dotacja nie wystarczą, by taki projekt, jak KINO ŁĄCZY zaczął sprawnie funkcjonować. Do tego potrzebni są ludzie, autentycznie zainteresowani kinem, z otwartymi głowami, którzy będą się dobrze czuć swoim gronie.

W tym miejscu chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim klubowiczom za to, że zechcieli skorzystać z naszej oferty, za liczne dyskusje przed i po filmach, za zaangażowanie w tworzenie swych próbek filmowych (choć niektóre są dopiero w fazie tworzenia), i przede wszystkim za to, że to właśnie dzięki Wam udało się stworzyć w naszej bibliotece coś tak ciekawego i wartościowego, jak KINO ŁĄCZY.

Podziękowania też należą się Panu Doktorowi Mikołajowi Jazdonowi z Zakładu Filmu i Telewizji UAM w Poznaniu za to, że znalazł czas, i w kwietniu spotkał się z nami, by przybliżyć najważniejszych twórców i najciekawsze filmy polskiego kina dokumentalnego, w tym niezwykle intrygującą twórczość Bogdana Dziworskiego.

Osobne podziękowania należą się też Bibliotece i Kinu Miasta i Gminy Buk, za bardzo miłe przyjecie naszych klubowiczów oraz za możliwość zwiedzenia kabiny projekcyjnej, co niewątpliwie było sporą atrakcją dla nas – kinomanów.

Bardzo się cieszymy, że KINO ŁĄCZY przypadło Wam do gustu, nam zaś bardzo miło było przygotowywać dla Was owe zajęcia, i mamy tylko nadzieję, że na jesiennych spotkaniach spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.